сряда, 14 януари 2009 г.

Диви пойни птици и хибриди.Обучение в горско и славеево пеене.

ДИВИТЕ ПОЙНИ ПТИЦИ – ПЪРВОУЧИТЕЛИ НА КАНАРИ И ХИБРИДИ

Автор : г-н Г.Каров
Дивите пойни птици се отглеждат преди всичко заради тяхната песен. Обикновено те са семеядни и при домашни условия свикват по-лесно с новия начин на живот, тъй като получават необходимите храни или тeхни заместители. От насекомоядните птици най-много се отглеждат славей и чучулига, независимо от трудностите, които се създават при изхранването им и поддържането на песента за по-дълго време. Любителите полагат големи грижи, за да обучават канари и хибриди на тяхната песен. И трите певчески породи - харц ролер, малиноа и тимбрадо посочват славея като първоучител. За потвърждение на това се явяват мотивите кнор, което наподобява славеевото къркане, сталтонен, металните звуци, които се чуват и при славея; множество флейти, които преобладават при славея, при малиноа – тьокен, вутен и водните ролади са характерни за славеевата песен; при тимбрадо – типичните “тракания на кастанети” ги има и в песента на славея. Така че, славеевата песен се явява преработена и възможна за изпълнение от всички птици. Както знаем, всяка певческа порода има своите гласови особености, което допринася интерпретацията на оригинала да ни се поднася с различен тембър,с различно темпо и съответното видоизменение.
Наред с певческите породи голям брой любители са увлечени от песента на хибридите. Няма да преувелича, ако кажа, че ХИБРИДЪТ е най-добрия изпълнител-имитатор на горските птици . В областта на певческите породи имаме постигнати резултати. Местното певческо канарче и неговото утвърждаване и международно признаване остават все още едно голямо предизвикателство. В областта на хибридната песен обаче, ние бележим резултати на световно ниво. Притежаваме записи на тези постижения. Трудно се прави разлика между славея и имитиращия го хибрид. Дори в природата съществуват славеи с по-лоша песен от тази на хибридите-имитатори. Искам да спомена прочутие хибриди на Димитър Митов, Васил Димитров /Руски/ и Борис Лазаров. Постигнатите резултати ни задължават да поговорим по-подробно на тази тема.
Както знаем, хибридът представлява кръстоска, обединяване на наследствените белези и качества на два или повече родители. По този начин са създадени нови видове. При цветните канари венецуелската скатия спомага за получаване на червения фактор при канарите. Органелът също може да послужи за подобряване на зеления цвят при
канарите. Най-разпространен е хибридът между женска канарка с дива семеядна птица. Получавани са хибриди и между дивите семеядни птици от различини видове. Като най-красив се посочва хибридът от женска червенушка и мъжки щиглец, женски флор и мъжки щиглец.
Световната организация СОМ определя цяла секция за хибридите – Н-хибриди. Хибридът се оценява на конкурси по следните показатели – цвят, оперение, стойка.
Правилник за оценяване на хибриди според СОМ:
І цвят – до 40 точки
органел Х канарка
ІІ оперение – до 15 точки
ІІІ стойка – до 15 точки
ІV държание – до 10 точки
V сложност на хибридизацията – забележка:
Органел х канарка – 4 точки
Щиглец х канарка – 5 точки
Елшова скатия х канарка – 5 точки
Брезова скатия х канарка – 6 точки
Флор х канарка – 6 точки
Конопка х канарка – 7 точки
Червенушка х канар – 8 точки
Кръсточовка х канарка – 9 точки
VІ общо впечатление – до 10 точки
Световната организация е приела следните класове за хибриди:
І Хибриди – едногодишно опръстенени
Класове:
1. щам 4 чернокафяви канари
2. индивидуално
3. щам 4 мутация хибриди
4. индивидуално
5. щам 4 екзотика
6. индивидуално
7. щам 4 европейска фауна
8. индивидуално
9. щам 4 екзотика /европейска фауна/
10. индивидуално.
Както виждате, хибридизацията представлява огромно поле за работа, което има научна стойност.
В България хибридите се отглеждат и използват изключително заради тяхната песен. Хибридът, както казах по-горе, най-добре имитира гласово славея и песента му се запазва за по-дълго време, разбира се, ако се полагат необходимите грижи за това. От получените резултати в тази област, най-голямо внимание заслужават хибридите от женска канарка х мъжка конопка и мъжки щиглец х женска канарка. Това са най-
сполучливите и най-разпространените хибриди. Песента на щиглеца е по-бърза, по-игрива и припряна, което безспорно се отразява и на хибрида. Може да се препоръча женската канарка да бъде от певческата порода харц ролер.
Тъй като песента на дивата птица е в по-раздвижено темпо, за обучението на хибрида може да се подготви по-разнообразен репертоар, който да включва славееви мотиви, горска чучулига, синигер и някои други птици – тогава хибридът от щиглец ще се реализира най-добре.
Песента на конопката се отличава с една нежност и замечтаност. Тя звучи по-спокойно, меланхолично. На моменти се явява забързване, след което започва пак бавно да нарежда своята песен. За хибрида от конопка най-естествено и сполучливо се явява обучението на южен славей и по възможност с живо изпълнение – тогава може да се радваме на отлични резултати.
На любителите на хибридната песен искам да препоръчам хибрид от мъжки флор х женска F2 от органел /както знаем, женските са плодни/. Репертоарът на този хибрид трябва да бъде разнообразен.
Искам да обърна внимание първо на песента на дивата птица. Знаем, че и между дивите птици има добри и лоши певци. За съжаление, винаги от посредствените певци се получават посредствени хибриди. Затова и резултатите много често са неубедителни. Друго важно условие при хибридите е женската канарка, която също носи своите качества. Хубаво е тя да бъде от певческите породи. Друго, не по-малко важно условия представлява обучението на хибридите. Хибридът е особено чувствителен към начина на обучение. Обикновено се използва магнетофонен запис или живо изпълнение на славей. Най-добри резултати се получават при обучение от пееща птица. Трето важно условие е да се работи с еднородни хибриди – само от конопка или щиглец. Хибридите са темпераментни птици, те бързо се развиват и затова запяването на друга птица действа отрицателно. При певческите породи такава опасност не съществува, тъй като те са спокойни, ансамблови птици и могат да се обучават повече на едно място. Хибрид, който пропява най-късно и пее спокойно, трябва да бъде запазен, тъй като по-дълго време възприема песента на учителя, а спокойното пеене дава гаранция за добри резултати. Не забравяйте, че истинското обучение продължава 2-3 години.
Обикновено се казва, че хибридите са безплодни, с изключение на органела. За това категорично мнение не може да се даде. Виждал съм хибрид от щиглец ІІро и ІІІто поколение. Както знаем, процентът на плодовитост при венецуелската скатия с канарка е много малък.
Въпреки това, любители с голямо търпение получават резултати. Отглеждането на хибридни птици е едно увлекателно занимание. Получават се изненадващи резултати, които радват любителя. Радостта идва не само от песента, но и от красивото оперение. Тези резултати имат и научна стойност. Добре е да се води дневник, в който да се описват някои по-забележителни резултати. Може да се даде следната препоръка към дружествата и клубовете в страната.
1. Да се обърне по-голямо внимание на хибридите
2. Да се разгледат следните теми: “Поведение на дивата птица в домашни условия”, “Необходими храни и техните заместители за семеядни и насекомоядни птици”, “Какви женски канарки трябва да се използват, за да се получат красиви оцветявания при хибрида”. Иска ми се, любителите, които имат постигнати резултати в тази област да не се отклоняват в други посоки, а да се заемат с тези въпроси.
3. Изложбите да се обогатят с красивите разцветки на хибридните птици, а в конкурсите за песен да се представят повече участници с хибриди.
Като заключение искам да обърна внимание на дивите птици, които ще се използват за хибриди. Грижите за тях трябва да бъдат по-големи. Знаете, че те изразходват енергия в една неприсъща за тях среда. Дивата пойна птица създава контакта между любителя и природата и ние трябва да й бъдем благодарни за това.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.